Święto Solidarności w Nowej Hucie

Z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Solidarności w poniedziałek, 31 sierpnia w NCK oraz pod pomnikiem Solidarności w Nowej Hucie odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Dyrekcja Fryzjersko-kosmetycznej Szkoły Branżowej złożyła pod pomnikiem Solidarności wieniec.

Procedury pracy szkoły w czasie epidemii

Zasady bezpieczeństwa dla Uczniów oraz Rodziców I. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Do szkoły może przychodzić tylko: a) uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, b) uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 2. Przez objawy chorobowe wskazujące na infekcję dróg oddechowych rozumie się:...