FRYZJERSKO-KOSMETYCZNA

SZKOŁA BRANŻOWA

Nasza szkoła działa w oparciu o takie wartości jak: kreatywność, kultura, komunikatywność i kompetencje. Staramy się, aby zdobyta wiedza i umiejętności zapewniły uczniom stabilną pozycję zawodową w zmieniającej się rzeczywistości. Zdobycie umiejętności z zakresu fryzjerstwa oraz kosmetologii stwarza nieograniczone możliwości kreowania wizerunku. To doskonały sposób zaistnienia na wciąż rozwijającym się rynku usług. Uczniowie szkoły zdobywają wiele nagród w konkursach fryzjerskich na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

Jedyna szkoła w Krakowie, w której można zdobyć dwa tytuły zawodowe fryzjera i kosmetyczki ucząc się w jednej klasie.

Najlepsza kadra i profesjonalne pracownie, najwyższa zdawalność egzaminów, wszystkie zajęcia odbywają się na terenie szkoły – nie musisz nigdzie dojeżdżać.

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest dostarczenie kompletu dokumentów:
1) świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
2) dwie fotografie,
3) zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania zawodu fryzjer (skierowanie pobieramy w sekretariacie szkoły),
4) zgoda na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku.

Zalety naszej szkoły

 • Umożliwiamy zdobycie dobrze opłacanego zawodu, na który jest zapotrzebowanie na rynku pracy.
 • Kameralna szkoła, każdy uczeń jest dla nas ważny i może liczyć na wsparcie z naszej strony.
 • Dysponujemy w razie potrzeby pomocą pedagogiczną i psychologiczną,
 • Nasi uczniowie mają świetną, prawie 100% zdawalność egzaminów zawodowych.

Tryb nauki :

Nauka w szkole trwa 3 lata.

Nauka przedmiotów ogólnych w szkole odbywa się w pierwszej i drugiej klasie trzy razy w tygodniu, dwa dni przeznaczone są na praktyczną naukę zawodu.

W trzeciej klasie; nauka w szkole przez dwa dni w tygodniu, trzy dni uczniowie uczą się praktycznego zawodu.

Po zakończeniu uczniowie otrzymują:

 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • tytuł zawodowy fryzjera 

Uczniowie w ramach zajęć w szkole maja możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie kosmetyki, tak by po ukończeniu wymaganej do tego pełnioletności mogli zdać egzamin zawodowy z zakresie kosmetyki

Osoby zainteresowane kontynuacją edukacji mogą realizować ją w 2-letniej  Szkole Branżowej II stopnia lub od drugiej klasy liceum ogółnokształcącego dla dorosłych. 

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

  AKTUALNOŚCI

  Fryzjer – zawód z przyszłością

  Fryzjer to jeden z najpopularniejszych zawodów ostatnich czasów a fryzjerstwo to dynamicznie rozwijająca się branża. Z pewnością to ciekawy zawód, ...
  Czytaj Dalej