Szkoły pozostają zamknięte do 24 maja 2020 r.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji szkoły pozostają zamknięte do 24 maja 2020 r. Minister edukacji zabrał również głos ws. matur 2020.

Matury mają się rozpocząć 8 czerwca egzaminem z języka polskiego, w kolejnych dniach będą egzaminy z pozostałych przedmiotów. W tym roku, ze względu na szczególną sytuację, nie będzie części ustnej egzaminów. Matury będą wyłącznie pisemne.

Od 16 do 18 czerwca przeprowadzone zostaną egzaminy dla ósmoklasistów, od 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych.