UWAGA – KONKURS!

UWAGA Ogłaszamy Konkurs Fotograficzny ! 📸🏆„ŚWIAT BUDZI SIĘ DO ŻYCIA”🌱Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, pt. „Świat budzi się do życia”. Tematyka pracy może przedstawiać wszelkiego rodzaju zwiastuny wiosenne – kwiaty🌸, barwy🎨, zwierzęta🦋 czy klimat wiosenny🌤; na temat można spojrzeć również metaforycznie tj. nadzieja💚, powrót do normalności🤝, koniec pandemii🩺

💪. Prace można dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły bądź, wysyłać na adres mailowy: ksz@ksz.edu.pl – wiadomość powinna zawierać plik ze zdjęciem konkursowym, imię i nazwisko, klasę autora, miejsce gdzie zostało wykonane zdjęcie oraz co przedstawia/tytuł pracy (np. Jan Kowalski kl. 1a, Kraków Podgórze, „Przebiśnieg”)⏰

Na Wasze prace czekamy do 30.04.2021r. do godziny 15:00Ogłoszenie wyników konkursu oraz laureatów: 05.05.2021r.Do wygrania atrakcyjne nagrody!🏆

🥇🥈🥉Cele konkursu:- ukazanie fotografii jako dziedziny sztuki;- popularyzowanie twórczości fotograficznej;- wzbudzanie wyobraźni i rozwoju zdolności twórczych;- promowanie piękna polskiego krajobrazu;- wzbudzanie wrażliwości na piękno i bogactwo przyrody;- wzbudzanie empatii- odkrywanie miejsc przyrody w pobliżu zamieszkania;- propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród młodzieży- propagowanie aktywnych form wypoczynku

Zasady konkursu:

1.Konkurs adresowany jest do Uczniów Krakowskiej Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia oraz Fryzjersko Kosmetycznej Niepublicznej Szkoły Branżowej I Stopnia.

2. Prace fotograficzne wykonane samodzielnie-oryginalne (format i technika zdjęć są dowolne) należy wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły wraz z opisem: tj. imię i nazwisko, klasę autora pracy, miejsce gdzie zostało wykonane zdjęcie oraz co przedstawia/tytuł pracy do 30.04.2021r. do godziny 15:00. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.

3. Otrzymanie pracy konkursowej będzie potwierdzone w e-mailu zwrotnym.

4. Jury Konkursowe oceni prace i w dn. 05.05.2021 ogłosi laureatów.5. Fotografie Konkursowe będą wyróżniane na profilu Facebookowym i Instagramie szkół z podpisem autora.

6. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej i opisu pracy na stronie internetowej szkół oraz ich social mediach.

7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i wykorzystania wizerunku pracy do celów promocyjnych szkół.

8. Zgłoszenia prac konkursowych są jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

9. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator konkursu

.10. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy oraz wyróżnienia, które zostaną przesłane pocztą, bądź będą do odebrania w sekretariacie szkoły.❓

📩 Jakiekolwiek pytania na temat konkursu należy kierować na adres mailowy: ksz@ksz.edu.pl. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny.